Series CLAMM 3: The Tick - Bước Giá

Series CLAMM 3: The Tick - Bước Giá

Series CLAMM 3: The Tick - Bước Giá

image

Trong bài viết cuối cùng, tôi, Nutoro đây, người đứng đầu tối cao của Diamonds Pepes Pty Ltd và tất cả những điều tốt lành trên trái đất này, đã bàn về các khoảng giá của CLAMM.

image

Một điều thú vị là CLAMM LPs (nhà cung cấp thanh khoản CLAMM) chỉ kiếm phí từ thanh khoản nằm trong khoảng giá.

image

Bây giờ là lúc đi sâu vào vấn đề thanh khoản này bằng cách nói về đơn vị hoạt động nhỏ nhất của chúng - cái được gọi là “tick”

image

Quay trở lại với Khoảng Giá

Ở bài viết đầu tiên của chúng tôi về Khoảng Giá, chúng tôi đã thể hiện một vị thế cung cấp thanh khoản ETH-USDC từ 1600$ - 1900$, có dạng như sau:

image

Chúng tôi cũng nói về việc nếu $ETH được giao dịch ở mốc 1775$, mức giá ở trong khoảng giá, thì vị thế này được cho là ở trong khoảng giá

image

Tuy nhiên, khi chính bản thân vị thế đang ở trong khoảng giá, điều này KHÔNG có nghĩa là toàn bộ thanh khoản được kích hoạt.

image

Đúng hơn là, chỉ có phần thanh khoản - cụ thể, là phần “tick - bước giá” - nơi giá giao ngay hiện tại ở vị trí đó thực sự hoạt động và kiếm phí!

The Tick - Bước Giá

Chúng ta có thể lấy bất kì thanh khoản CLAMM nào nằm trong khoảng giá và biểu diễn nó dưới dạng các tick - bước giá của tài sản cơ bản.

image

Từ quan điểm của LP, mặc dù họ chọn khoảng giá từ 1600$ - 1900$, vị trí của họ (Vị trí 1) thực sự được tạo thành từ thanh khoản phân phối đều trên mỗi tick - bước giá trong khoản giá mà họ đã chọn.

Nếu chúng ta thêm giá giao ngay hiện tại, chỉ có tick mà giá giao ngay này nằm trong đó hoạt động.

image

Logic này có thể được mở rộng cho bất kì khoảng giá nào - chẳng hạn như ví dụ biên hẹp dưới đây (khoảng giá là từ 1700$ - 1800$)

image

Vì thanh khoản ở đây tập trung hơn, tick hoạt động tạo thành một tỷ lệ lớn hơn trong tổng thanh khoản, có nghĩa là lợi nhuận ở đây sẽ lớn hơn cho LP!

image

Tuy nhiên, một tỉ lệ lớn các tick (và do đó thanh khoản) nằm ngoài khoảng giá và không tham gia vào bất kì hoạt động nào ( đây có lẽ là điều mà Dopex v2 có thể thay đổi, hmm)

Tick - Bước giá được xem là Khoản Giá

Một điều thú vị khác là tick chính nó, dưới góc độ kỹ thuật cũng được xem là một khoảng giá.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thanh khoản trong tick nằm từ khoảng giá 1775$-1780$.

image

Bây giờ, chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa.

Khoảng Giá dưới dạng Tổng của Các Tick

Bây giờ chúng ta cho rằng chúng ta có thể chia một khoảng giá thành nhiều tick biệt lập. Nhìn vào nó theo chiều ngược ngại, cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể xây dựng một khoảng giá bằng cách gửi thanh khoản bằng nhau vào mỗi phần trong khoảng giá đó.

Khoảng giá này từ 1700$ - 1800$?

image

Đây là tổng của các tick biệt lập từ [$1,700-1,705] + [$1,705-1,710] + … + [$1,795-1,800]?

image

Chúng hoàn toàn giống nhau!

Đây là một khái niệm rất quan trọng mà bạn nên hiểu rõ khi chúng ta đào sâu vào cách Dopex v2 hoạt động … nhưng điều này sẽ được bàn trong bài tiếp theo.

Lời Kết

Một cuộc khám phá nữa vào thế giới hấp dẫn của CLAMMs và cái được gọi là "tick"!

Để tóm tắt các kết quả từ bài học này:

  1. Khoảng giá CLAMM có thể được chia thành các đơn vị giá biệt lập là "tick".
  2. Đơn vị hoạt động bên trong một khoảng giá là "tick".
  3. Chỉ có một "tick" được hoạt động vào bất kỳ thời điểm nào - tất cả các "tick" khác đều không hoạt động.
  4. "Tick" chính nó cũng là một khoảng giá.
  5. Một khoảng giá có thể được xem xét như một tổng hợp của tất cả các "tick" nằm trong nó.

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về cấu thành của tài sản trong một "tick" giá cụ thể.

Thật là điều thú vị.

Cho đến lần sau, những bạn đọc thân mến của tôi.

Trân trọng,

CEO

VỀ DOPEX

Dopex là một giao thức quyền chọn phi tập trung nhằm tối đa hóa tính thanh khoản, giảm thiểu tổn thất cho nhà viết quyền chọn và tối đa hóa lợi nhuận cho người mua quyền chọn - tất cả đều được thực hiện một cách tự động. Dopex sử dụng các pool quyền chọn để cho phép bất kỳ ai kiếm được lợi suất một cách thụ động. Mang lại giá trị cho cả người bán và người mua quyền chọn bằng cách đảm bảo giá quyền chọn công bằng và được tối ưu hóa trên tất cả các mức giá thực thi và thời gian đáo hạn. Điều này nhờ vào mô hình định giá quyền chọn đột phá và hiện đại của chúng tôi

📱LUÔN KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA CÁC KÊNH SAU

Theo dõi các tài khoản truyền thông chính thức của chúng tôi và truy cập trang web của chúng tôi để cập nhật mọi thông tin về Dopex.

🚨QUAN TRỌNG

Hãy cẩn thận với các nhóm Telegram giả mạo, máy chủ Discord và tài khoản Twitter cố gắng giả mạo Dopex.