April 4, 2023

Dopex Insider: Vietnamese Launch! | Thông Báo Về Việc Ra Mắt Cộng Đồng Việt Nam

Dopex-Insider
cover

Dear Dopefam!

(Vietnamese translation below - Bản dịch tiếng Việt bên dưới)
We are thrilled to announce the expansion of our footprint in Asia with the launch of Dopex’s Vietnamese chapter! Vietnam is a rapidly growing market with a vibrant crypto community, and we are excited to bring our decentralized options trading platform to market. This marks a significant milestone for us as we continue to grow our global community.
The Vietnamese chapter will feature Vietnamese-speaking assets and communication channels (Discord & Telegram), making it easier for users to access our platform and trade options. We recognize the importance of providing a seamless experience for our users and are committed to making it as easy as possible for them to navigate our platform.

Assets & Information

We’ve translated our most important assets to Vietnamese and will be updating Dopexpedia & Blogs on an ongoing basis:
🇻🇳 General information:
📕Dopexpedia
🇻🇳 Product explainers:
📖 More Explainers
📃Next in the pipeline are:
  • Website translation
  • Onboarding youtube video translations
  • Dopex Essentials
  • Vietnamese AMA

Communication

📣 While Discord remains our main communication channel, we have also launched a Vietnamese native Telegram channel to cater to our Vietnamese speaking users:
💬 Telegram: https://t.me/Dopex_VN
🗣 Discord: feel free to jump into discord (Discord.gg/dopex) and ask your questions in the #VT-Community channel, where our Vietnamese moderators will assist you.

Dopefam thân mến!

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về việc mở rộng phạm vi hoạt động của chúng tôi tại châu Á thông qua việc ra mắt cộng đồng Dopex tại Việt Nam! Việt Nam là một thị trường đang phát triển mạnh với cộng đồng tiền điện tử rất sôi nổi, và chúng tôi rất háo hức để đưa nền tảng giao dịch quyền chọn phi tập trung của chúng tôi đến với thị trường này. Điều này đánh dấu cho một cột mốc đáng kể trong quá trình phát triển của chúng tôi cũng như việc tiếp tục mở rộng cộng đồng toàn cầu của dự án.
Cộng đồng Việt Nam sẽ có giới thiệu các sản phẩm, tài sản bằng tiếng Việt, cũng như giao tiếp bằng tiếng Việt (Discord & Telegram). Điều này giúp cho người dùng dễ dàng truy cập vào nền tảng của chúng tôi và giao dịch quyền chọn. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc cung cấp trải nghiệp mượt mà cho người dùng và cam kết làm cho việc điều hướng đến nền tảng của chúng tôi dễ dàng nhất có thể đối với họ.

Tài liệu & Thông tin

Chúng tôi đã dịch hầu hết các tài liệu quan trọng cho các bạn sang tiếng Việt và sẽ liên tục cập nhật tại Dopexdia & Blogs.
🇻🇳Thông tin chung:
📕Dopexpedia
🇻🇳Giải thích về các sản phẩm
📖 Tìm hiểu thêm
📃Kế hoạch tiếp theo của chúng tôi:
  • Dịch website
  • Dịch các video hướng dẫn trên Youtube
  • Dopex Essentials
  • AMA cộng đồng Việt Nam

Liên Lạc

📣 Trong khi Discord luôn được duy trì là kênh chính để giao tiếp, chúng tôi đồng thời mở rộng thêm kênh Telegram dành cho cộng đồng Việt Nam.
💬 Telegram: https://t.me/Dopex_VN
🗣 Discord: Hãy thoải mái khi tham gia discord (Discord.gg/dopex) và hỏi những câu hỏi của bạn tại mục #VT-Community channel, nơi mà các mod Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn.

VỀ DOPEX

Dopex là một giao thức quyền chọn phi tập trung nhằm tối đa hóa tính thanh khoản, giảm thiểu tổn thất cho nhà viết quyền chọn và tối đa hóa lợi nhuận cho người mua quyền chọn - tất cả đều được thực hiện một cách tự động. Dopex sử dụng các pool quyền chọn để cho phép bất kỳ ai kiếm được lợi suất một cách thụ động. Mang lại giá trị cho cả người bán và người mua quyền chọn bằng cách đảm bảo giá quyền chọn công bằng và được tối ưu hóa trên tất cả các mức giá thực thi và thời gian đáo hạn. Điều này nhờ vào mô hình định giá quyền chọn đột phá và hiện đại của chúng tôi

📱LUÔN KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA CÁC KÊNH SAU

Theo dõi các tài khoản truyền thông chính thức của chúng tôi và truy cập trang web của chúng tôi để cập nhật mọi thông tin về Dopex.
Twitter | Discord | Website

🚨QUAN TRỌNG

Hãy cẩn thận với các nhóm Telegram giả mạo, máy chủ Discord và tài khoản Twitter cố gắng giả mạo Dopex.
Luôn chắc chắn rằng bạn vào đúng  Twitter | Discord | Website
Cảm ơn sự hỗ trợ từ các bạn!
Dopex có toàn quyền sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

← Back to Blog